Hållbart resande i Skåne

Avstånden är inte särskilt stora i Skåne och kollektivtrafiken är mycket utbredd. Det finns både bussar och tåg att resa i och mellan de olika orterna med och många använder sig av den, vilket är ett gott betyg för hur väl den fungerar. Det är trots allt billigare att pendla med kollektivtrafik än med bil, så om kollektivtrafiken fungerar effektivt så är den en värdefull tillgång.

En effektiv och miljövänlig transportstruktur

Givetvis finns det utrymme för förbättring och i Skåne arbetar man hela tiden med att göra resandet mer effektivt för resenärerna, samtidigt som man lägger stort fokus på miljö. Man vill kunna erbjuda smidig transport åt såväl stadsbor som landsbygdsbor, samtidigt som man minskar giftiga utsläpp och onödiga transportsträckor. Det är en utmaning, men en som man tar sig an med stort engagemang.

Fossilbränslefritt i Skåne

Man uppmuntrar invånarna att använda kollektivtrafik, cykel och de egna benen för att ta sig mellan olika punkter i den mån detta är möjligt. Faktum är att både städer och landsbygd i Skåne är välanpassade för cyklister och dessa färdsätt är trots allt de bästa på alla sätt. Den egna hälsan främjas av att man tar sig fram för egen maskin, dessutom är det gratis! Kollektivtrafiken är också förmånlig, särskilt om man nyttjar den regelbundet och köper rabatterade kort och biljetter. Elcyklar blir också allt mer populära, särskilt sedan ett statligt bidrag på 25% av kostnaden införts på dem.

Samtidigt försöker man öka förekomsten av förnybara drivmedel för motordriven trafik, både kommunalt och privat.

 

Minska manuellt hanterande

Inom en mängd branscher idag så hanterar man än idag allt för mycket manuellt. Det genom att lyfta och bära tungt. Det kan vara smart att satsa på transportörssystem som gör det åt er.

Kikare med mera |