Hållbar Mobilitet Skåne

– gör arbetet med att minska miljöpåverkan från transporter enklare

Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från transporter och resor och för att få fler att välja mer hållbara alternativ. Vår tanke är att arbetet görs som mest effektivt genom regional samverkan.

skaneresan_1